OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (14.07.2019)

 

1.     Witam serdecznie Gości przebywających i wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę dobrego wypoczynku i zapraszam do włączenia się w życie duchowe naszej wspólnoty parafialnej.

2.     Spotkanie Róż Mężczyzn odbędzie się dzisiaj o godz.1500.

3.     Dzisiejsza taca będzie przeznaczona na remonty i inwestycje w naszej parafii. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc. Aktualnie prowadzone są prace związane z monitoringiem kościoła oraz zabezpieczeniem alarmowym prezbiterium.

4.     W lipcu i sierpniu Msze św. będą sprawowane wg następującego porządku: dni powszednie – godz.700 i 1930, natomiast w niedzielę – godz.730,900,1030,1930.

5.     Nabożeństwa sprawujemy w łączności z wieczorną Eucharystią.

6.     Osoby, które zapisały się na wrześniową pielgrzymkę do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, zapraszam na spotkanie do kościoła w poniedziałek o godz. 2000. (Można się jeszcze zapisać na pielgrzymkę.)

7.     Adoracja Najświętszego sakramentu w ciszy rozpocznie się w piątek po wieczornej Eucharystii i potrwa do godz.2100.

8.     Pielgrzymka piesza do Swarzewa, na odpust rybacki ku czci MB Szkaplerznej, wyruszy z naszej parafii w sobotę (20.07.) o godz.900. Msza św. dla pielgrzymów będzie sprawowana w Swarzewie o godz.1700. Natomiast w niedzielę suma odpustowa w sanktuarium będzie sprawowana o godz.1030. Pielgrzymi wyruszą w drogę powrotną o godz.1330. Powitanie pątników w naszej parafii nastąpi ok. godz.1800.

9.     W przyszłą niedzielę będziemy gościli w naszej parafii ks. Sławomira Skoblika, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie, który wygłosi Słowo Boże, a po Mszach św. przeprowadzi zbiórkę na budujący się kościół.

10.                       Spotkanie Róż Panien odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz.1500.

11.                       Parafialny Zespół Caritas prowadzi sprzedaż pamiątek związanych z naszym kościołem (jest również do nabycia kalendarz), a także przedmiotów wykonanych przez siostry karmelitanki bose z Suchej Huty. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony dla potrzebujących, a także na dalszą budowę klasztoru.