OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (14.01.2018)

 

 

1. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

2. Gościmy dzisiaj w naszej parafii chór „Stella Maris” z Władysławowa.  Po sumie parafialnej odbędzie się krótki koncert chóru.

3. Spotkanie Róż Mężczyzn odbędzie się dzisiaj o godz.1500.

4. Kontynuujemy wizytę duszpasterską – kolędę. Plan kolędy podany jest na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej parafii.  Osoby, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a   chciałyby to uczynić w najbliższą sobotę, proszę o kontakt indywidualny

5. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)” rozpocznie się w czwartek.

6. Spotkanie Róż Panien odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz.1500.

7. Zbiórka na ogrzewanie naszego kościoła odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszach św.

8. Bardzo dziękuję za ofiary złożone na dzisiejszą tacę, które w całości będą przeznaczone na inwestycje w naszej parafii.

9. Wyrażam wdzięczność Parafialnemu Zespołowi Caritas za pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego dla Seniorów, a także wspólnot duszpasterskich z naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2018

 

14.01. (niedziela) – od godz.1400

ul. Helska od nru 6 do 32

 

15.01. (poniedziałek) – od godz.1500

ul. Helska od nru 36 do 88

 

16.01. (wtorek) – od godz.1500

Od pp. Iwony i Włodzimierza Konkol do p. Małgorzaty Thom

 

18.01. (czwartek) – od godz.1500

Od p. Antoniego Budzisz do Placu Rybaków

 

20.01. (sobota) – Kolęda dodatkowa